Origami

Z OrigamiCZ
Verze z 27. 11. 2007, 17:26, kterou vytvořil Frantiseg (diskuse | příspěvky) (Používání slova origami)
Přejít na: navigace, hledání
Zápis v Japonštině

Origami je staré japonské umění skládání papíru. Jeho počátky spadají až do 9. století našeho letopočtu. Skládanky se původně věšely pro štěstí k malým dárkům. V průběhu staletí se origami vyvinulo ve zvláštní formu umění s mnoha možnostmi vytváření i použití a bylo převzato i v dalších kulturních okruzích. Dodnes má většina skládaných tvarů svůj vzor ve světě zvířat a rostlin.

Původ slova origami

"Origami" je japonské slovo. Zápis takového slova je komplikovaným vzorem složeným z jednoduchých prvků. Slovo "origami" se skládá ze dvou znaků, které jsou odvozeny, jako velká část japonského písma, z čínských znaků. Prvek na levé straně znaku je radikál, či kořen, a naznačuje etymologický původ znaku. Radikál vlevo nahoře je odvozen z obrazu ruky; znak znamená "skládat". Radikál vlevo dole je odvozen z obrazu hedvábí; znak znamená "papír". Dohromady oba znaky dávají slovo "skládat papír" (oru kami - origami). (Engel)

Používání slova origami

Slovo "origami" vzniklo v Japonsku někdy dávno ve středověku, ale původně mělo trochu jiný význam než dnes. Používalo se jako označení úředního dokumentu (certifikátu, řecky "diploma"), složeného předepsaným způsobem. V 18. století bylo příležitostně používáno pro obřadné skládání papíru ale jen výjimečně pro skládání pro zábavu. Skládání pro zábavu se v té době označovalo slovy "orikata" a "orisue". Tak tomu bylo až do konce 19. století. V 90. letech 19. století (cca 1890) bylo slovo "origami" přijato jako označení pro skládání papíru v tradičních japonských školách, na rozdíl od mateřských škol ovlivněných německou myšlenkou kindergartens, které používaly slova jako "tatamigami", pravděpodobně proto, že tradiční školy chtěly zdůraznit národní tradici skládání papíru. (David Lister)

V západních zemích (především v těch anglicky mluvících) se slovo "origami" začalo používat v 50. letech 20. století (cca 1950). Pravděpodobným důvodem bylo to, že pojem "paperfolding" (skládání papíru) se zdál příliš obecný. Exoticky znějící slovo "origami" zdůrazňovalo, že se jedná o umění.


Skloňování

Je nutno poznamenat, že origami je slovo nesklonné, tedy skládat koho, co – origami, výstava koho, čeho – origami, atd.