Profily origami: Porovnání verzí

Z OrigamiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m (Definice origami)
(Pokračování -- Tvar papíru)
Řádek 31: Řádek 31:
  
 
[[Soubor:pureOrigami.gif]]
 
[[Soubor:pureOrigami.gif]]
 +
 +
Diagram také graficky ukazuje výsledek odklonu od "čisté" formy origami v každém z osmi směrů. V určitých případech můžeme směr označit jako otevřený, například stříhání. To znamená, že dále už nemáme uzavřený systém typický pro origami, kde existuje postup jak složit model, a ten je možné provést pozpátku až k výchozímu bodu (čili model lze zase rozložit zpět, ''pozn. překl.'').
 +
 +
=== Tvar papíru ===
 +
 +
Pravidelné útvary, jako trojúhelníky, pětiúhelníky, jsou v origami dobře zaužívané. Kent du Pre hodně pracoval se symetrickými obrazci, například s hvězdami, ze kterých lze skládat květiny. Občas se vyskytují nepravidelné tvary, ale nejvíce extrémní formy najdeme v knize Paper Magic u modelů Rolfa Harrise. Siluety nemají žádná omezení ve smyslu origami a jsou samozřejmě velmi blízké stříhání. V nejjednodušší formě jsou střihy provedeny před skládáním, a to symetricky a plánovaně tak, aby zpřístupnily materiál bez potřeby složitého mnohovrstvého skládání. Těchto technik často využívá Toshie Takama, který je nazývá Kirikomi a označuje je za typické velmi staré Japonské origami. Uchiyama prý získal v roce 1908 patent pro "KOKO" styl origami, který má v zásadě stejný koncept. Japonské knihy jsou plné nastřihování za účelem naznačení uší, ocasu nebo dokonce nohou. Jeden z nejslavnějších příkladu tématu "nástřih kvůli možnosti skládat" je Cirkusový poník (Circus Pony) od Freda Rohma, kde jsou 2 nástřihy: jeden pro uši a druhý pro získání dostatečného počtu vrcholů pro nohy. Rohm složil svého poníka i bez stříhání, ale postup je pak mnohem složitější.
 +
 +
Takže zde máme dva motivy pro stříhání: jeden pro vytvoření nových možností a druhý pro prevenci přílišné složitosti modelů čistě skládaných. Prostřihování děr např. pro naznačení očí apod. se běžně v Japonských knihách vyskytuje a obyčejně to považujeme za počátek otevřené techniky. Pokud skládáme symetricky za účelem přípravy papíru k nastřižení, samotné skládání je obvykle druhotné. Honda nazval tento druh práce s papírem Mon-Kiri (což znamená výroba hřebenu).
 +
 +
Posledním krokem v technice stříhání jsou vystřihovánky. Nejlepší příklady najdeme pravděpodobně v Číně a zcela jasně zde máme otevřený systém (bez možnosti návratu k výchozímu tvaru).
  
 
''Pokračování příště...''
 
''Pokračování příště...''

Verze z 6. 2. 2008, 22:06

Tento text je volným překladem článku John Smith: Origami Profiles, viz [1] ze stránek British Origami Society.

Definice origami

Časté pokusy definovat origami mne přiměly k novému přístupu k tomuto problému, ve kterém každý individuální pohled na origami sám o sobě vytváří definici (píše pan Smith). Znázorníme-li jednotlivé pohledy jedinců na origami jako grafický profil, můžeme vidět jak velká oblast existuje mezi origamisty. Tento přístup by mohl být mnohem přínosnější, než nějaká autoritativní definice origami.

Metoda

Hlavní myšlenkou je poskytnout diagram, který má ve středu "nejčistější" formu origami a ukazuje cesty, kterými tato omezená forma může být pozměňována, aby zvýšila svou působivost a dosáhla různých technických efektů. Na tomto diagramu pak můžeme nakreslit čáru, která bude ohraničovat změny a rozšíření, jež je ten který jedinec ochoten akceptovat.

"Čisté" origami

Pojem "čisté" je míněn pouze jako vyjádření omezení materiálu a techniky na minimum, ze kterého lze odvodit všechny variace. V této nejvíce omezené formě by měla zůstat pouze technika skládání – bez ní by nemělo být žádné origami. Samozřejmě, že použitý materiál by mělo být možné skládat a přeložení by mělo vytvořit hranu. Jestliže chceme vybrat minimum, měli bychom žádat, aby náš materiál byl pouze jednobarevný, takže všech efektů musí být dosaženo čistě skládáním. Ze všech výchozích tvarů můžeme dát přednost tomu nejjednoduššímu. Kruh mi nepřipadá moc vhodný, protože origami předpokládá skládání podle rovných čar. Dávám přednost čtverci, který je prvním plně symetrickým pravidelným obrazcem se sudým počtem vrcholů a v mnoha směrech je prostě základní z vhodných obrazců. Proto jsem použil jednobarevný čtverec jako střed mého diagramu – ale nic podstatného by se nezměnilo, kdybych použil kruh nebo trojúhelník.

Odchylky od "čisté" formy

Můžeme rozlišit 8 cest kterými může být centrální medoda ("čistá" forma) měněna. Jsou ukázány na diagramu níže a zde jsou stručně definovány.

  • Tvar papíru – mění se výchozí obrazec.
  • Stříhání – používání nůžek.
  • Podpůrné materiály – pro udržení nebo změnu výsledného tvaru modelu.
  • Vícevrstvé papíry – 2 nebo více vrstev se skládá najednou; ve výsledném modelu. vytvářejí oddělené vrstvy zvláštní efekty.
  • Více částí – model je složen ze 2 nebo více kusů, které jsou skládány každý zvlášť a potom sestaveny.
  • Prodlužování – čtverec se "natahuje" v jednom směru, takže se z něj stává obdélník a tak dál.
  • Dozdobování – materiál je obarven nebo opatřen potiskem, ať už před skládáním nebo po něm.
  • Modelování – dotváření trojrozměrných tvarů pomocí speciálních technik.

Odchylky, umění a řemeslo

Nyní se můžeme podrobněji zaměřit na fyzické odchylky našeho umění v každé z 8 definovaných cest. V tom či onom bodě každý jedinec stanoví, zda toto umění ještě považuje za umění a tak určí hranice svého profilu...

PureOrigami.gif

Diagram také graficky ukazuje výsledek odklonu od "čisté" formy origami v každém z osmi směrů. V určitých případech můžeme směr označit jako otevřený, například stříhání. To znamená, že dále už nemáme uzavřený systém typický pro origami, kde existuje postup jak složit model, a ten je možné provést pozpátku až k výchozímu bodu (čili model lze zase rozložit zpět, pozn. překl.).

Tvar papíru

Pravidelné útvary, jako trojúhelníky, pětiúhelníky, jsou v origami dobře zaužívané. Kent du Pre hodně pracoval se symetrickými obrazci, například s hvězdami, ze kterých lze skládat květiny. Občas se vyskytují nepravidelné tvary, ale nejvíce extrémní formy najdeme v knize Paper Magic u modelů Rolfa Harrise. Siluety nemají žádná omezení ve smyslu origami a jsou samozřejmě velmi blízké stříhání. V nejjednodušší formě jsou střihy provedeny před skládáním, a to symetricky a plánovaně tak, aby zpřístupnily materiál bez potřeby složitého mnohovrstvého skládání. Těchto technik často využívá Toshie Takama, který je nazývá Kirikomi a označuje je za typické velmi staré Japonské origami. Uchiyama prý získal v roce 1908 patent pro "KOKO" styl origami, který má v zásadě stejný koncept. Japonské knihy jsou plné nastřihování za účelem naznačení uší, ocasu nebo dokonce nohou. Jeden z nejslavnějších příkladu tématu "nástřih kvůli možnosti skládat" je Cirkusový poník (Circus Pony) od Freda Rohma, kde jsou 2 nástřihy: jeden pro uši a druhý pro získání dostatečného počtu vrcholů pro nohy. Rohm složil svého poníka i bez stříhání, ale postup je pak mnohem složitější.

Takže zde máme dva motivy pro stříhání: jeden pro vytvoření nových možností a druhý pro prevenci přílišné složitosti modelů čistě skládaných. Prostřihování děr např. pro naznačení očí apod. se běžně v Japonských knihách vyskytuje a obyčejně to považujeme za počátek otevřené techniky. Pokud skládáme symetricky za účelem přípravy papíru k nastřižení, samotné skládání je obvykle druhotné. Honda nazval tento druh práce s papírem Mon-Kiri (což znamená výroba hřebenu).

Posledním krokem v technice stříhání jsou vystřihovánky. Nejlepší příklady najdeme pravděpodobně v Číně a zcela jasně zde máme otevřený systém (bez možnosti návratu k výchozímu tvaru).

Pokračování příště...

Odkazy

  1. http://www.britishorigami.info/academic/jonsmif.htm
  2. Směry origami