Papiroflexia

Z OrigamiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Slovo papiroflexia se používá ve Španělsky mluvících zemích jako označení pro origami, čili skládání papíru. Na první pohled se zdá, že jde o ekvivalent anglického paperfolding či německého papierfalten. Jak však píše David Lister [1], původ tohoto slova je mnohem zajímavější.

Latina

Slovo papiroflexia je odvozeno z latinských slov papirus a flictere, které znamená ohýbat. Papirus původně znamenalo papyrus, jak jej známe dnes, jako materiál, který byl možná vhodný pro psaní, ale nebyl to papír v dnešním slova smyslu. Nicméně, v pozdějším vývoji latinského jazyka se začal používat i pro papír. Zda existuje nějaké španělské spojení či vztah mezi těmito latinskými slovy a pozdějším slovem papiroflexia, nedokážu říci (píše David Lister).

Papiroflexia není tradičním slovem pro skládání papíru ve Španělsku. Vypadá to, že tradiční označení bylo vyrábění pajarit (ptáčků, koníků, či jak všelijak se ta tradiční skládanka nazývá). Více by nám o tom pravděpodobně mohl povědět Vicente Palacios.

Novotvary doktora Solorzana

Slovo Papiroflexia je pravděpodobně novotvar (neologismus), který vymyslel Dr. Vicente Solorzano Sagredo, španělský doktor, který emigroval do Argentiny v prvních letech 20. století, a tam se věnoval zubnímu lékařství a skládání papíru. Dr. Solorzano byl tvůrcem nových slov a mnoho jeho knih o skládání papíru jimi překypovalo. Jeho první kniha byla "Papirolas 1er Manual", vyšla v Buenos Aires v roce 1938. Věřím, že slovo "Papirolas" je dalším ze Solorzanových vynálezů.

Papirolas 1 má podtitul "Tratado de Papiroflexia", takže používá slovo papiroflexia v roce 1938. Pokračoval pak v používání tohoto slova v několika dalších svých knihách, včetně "Papiroflexia elemental", Tratado de papiroflexia superior" a také v práci, která měla být jeho mistrovským dílem, obrovité dvousvazkové knize "Papiroflexia Zoomorfica". (Ve skutečnosti je to kniha velmi neuspokojivá. Nejzajímavější Solorzanova kniha je až dosud jeho "Tratado de Papiroflexia Superior" (1945), a kdyby u ní skončil, jeho reputace by dnes jistě byla mnohem lepší.)

Dr. Solorzano také vymyslel slova "deltoid" a "deltoidologia", která označují tvar složených klasických základů, ale ty se nikdy neujaly, ani ve Španělsku, ani v Argentině, ani nikde jinde.

Zdá se, že Papiroflexia Zoomorfica totálně pohřbila Solorzanovu reputaci origamisty. Jeho dřívější, mnohem hodnotnější knihy je téměř nemožné získat, takže moderní origamisté netuší prakticky nic o jeho díle. Ale jedna věc po něm zůstala: slovo papiroflexia, které se stále ve Španělsku používá jako termín pro skládání papíru.

Odkazy

  1. David Lister on Papiroflexia